Volnova Prizes Women’s Tournament in Astana – Draw Sheets

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 48KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 51KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 54KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 57KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 60KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 64KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 69KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 75KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament 81KG Draw Sheet

Boxing2019 – Volnova Prizes Women’s Tournament +81KG Draw Sheet